Jaké jsou zábradlí?

Obsah

Jaké jsou zábradlí?

Jaké jsou zábradlí?

Zábradlí ochranná a madla, zábradelní sloupky, zábradelní výplň i zábradelní zarážky mají jasně definovány jak konstrukci, tak zátěž materiálu, které musí odolat. 2) Kde je nutné zábradlí vytvořit?

Jaká je výška zábradlí?

Výška zábradlí je také daná normou a má čtyři rozdílné stupně, vždy dle hloubky volného prostoru. (A) Všechny pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup, se musí opatřit ochranným zábradlím (popřípadě jinou zábranou), které musí bezpečně odolávat zatížením působícím ve směru vodorovném i svislém.

Co je ochranné zábradlí?

Ochranné zábradlí je konstrukce, která má ochránit osoby před pádem do hloubky z volného okraje pochůzné plochy nebo má zabránit přístupu do nebezpečného prostoru, zvláště v průmyslových provozech.

Jaké jsou mezery v zábradlí?

Mezery v zábradlí nesmí být širší než 120 mm v bytových domech a 80 mm v provozech určených pro děti. (G) Hrozí-li nebezpečí podklouznutí nebo propadnutí, musí být u podlahy zábradlí opatřeno ochrannou lištou nejméně 100 mm vysokou.

Související příspěvky: