Jaké je základní vyšetření demence?

Obsah

Jaké je základní vyšetření demence?

Jaké je základní vyšetření demence?

Základní vyšetření demence lze provést na základně testu MMSE (Mini-Mental State Examination), který pomocí série 30 otázek a úkolů zhodnotí orientaci, pozornost, schopnost počítání, paměť a řeč vyšetřované osoby.

Co jsou příznaky demence?

Demence 1 Příznaky. Jedním z prvních příznaků onemocnění bývá zapomnětlivost, která se objevuje nezvykle často. 2 Léčba. Léčba je komplexní a dlouhodobá záležitost. V počínající fázi někdy stačí upravit životní styl, zvolnit denní... 3 Čím vyléčit. Prostřednictvím léků se dají ovlivnit pouze některé známé faktory. U Alzheimerovy chorob y je to například... More ...

Co je demence?

Demence. Demence je duševní onemocnění, které vzniká převážně ve vyšším věku, kdy dochází k postupnému úbytku kognitivních (poznávacích) funkcí, jako jsou paměť, intelekt a motivace. Zhoršení paměti a snížení intelektu vede ke komplikacím v životě, které pacientovi znesnadňují nadále pracovat, studovat, učit se nové věci, začne mít problémy s řečí, ...

Jaký je průběh demence?

Stádia a průběh demence 1 Zhoršující se paměť – nemocný se opakovaně ptá na jednu a tu samou věc, zapomíná, kam si co odložil, neustále něco... 2 Poruchy komunikace – nemocný má těžkosti s plynulým vyjadřováním. Na vaši otázku může reagovat odpovědí, která se hodí... 3 Běžné požadavky okolí jsou pro nemocného nesrozumitelné – např. vyplnit složenku, zavolat si telefonem. More ...

Související příspěvky: