Co je státem zavedený monopol?

Obsah

Co je státem zavedený monopol?

Co je státem zavedený monopol?

Státem zavedený monopol 1 Stát udělí jediné firmě výsadní právo produkovat daný statek. 2 Existují právní restrikce v podobě patentů, autorských práv, licencí, koncesí, atd. More ...

Proč vzniká monopolní cena?

Monopolní cena (Monopoly price) Cena, jež vzniká když → monopolista získává více z prodeje menšího množství monopolizovaného statku, než by získal z prodeje většího množství při nižší ceně. Pokud neexistuje monopol, brání vzniku monopolní ceny konkurenti tím, že nabízejí k prodeji větší množství za ...

Jak můžeme rozlišovat dokonalou konkurenci a monopol?

Budeme tedy rozlišovat dokonalou konkurenci a monopol jako dvě krajní situace a nedokonalou konkurenci ve dvou formách – oligopol a monopolistickou konkurenci. Každá má své charakteristické rysy, které ovlivňují chování firem i možnost dosahování cílů. Jako první se podíváme na v praxi se častěji vyskytující oligopol.

Kdo má monopol na svůj majetek?

Příkladem monopolu může být vlastnictví: Vlastník má monopol na svůj majetek, tzn. jako jediný má moc o něm rozhodovat a nakládat s ním.

Související příspěvky: