Co jsou molekuly prvků?

Obsah

Co jsou molekuly prvků?

Co jsou molekuly prvků?

Molekuly prvků • Skládají se ze stejných atomů 5 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Molekuly • některé atomy se ochotně spojují do skupin 2 či více atomů • taková skupina = MOLEKULA • zrnko písku obsahuje 50 000 milionů milionůmolekul

Co je molekula?

Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.. Je důležitým pojmem chemie a, jak už název ukazuje, ústředním pojmem molekulové fyziky a kinetické teorie plynů.. Jedná se o částici, představující minimální množství dané látky, jež vstupuje do chemické reakce a určuje zároveň fyzikální vlastnosti látky obsažené v částici.

Jaký je prvek, jehož atomy jsou stejné?

• látka, jejíž atomy jsou všechny stejné, se jmenuje PRVEK • každý prvek má svou značku • jaké znáš prvky? • dnes jich známe 116 • kyslík, vodík, dusík, uhlík, železo,.. 4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Molekuly prvků • Skládají se ze stejných atomů

Související příspěvky: