Co jsou genetické poruchy?

Obsah

Co jsou genetické poruchy?

Co jsou genetické poruchy?

Genetické choroby 1 Monogenní poruchy. V případě monogenních poruch je za onemocnění zodpovědná jedna kritická varianta (alela)... 2 Chromozomové mutace. Některá genetická onemocnění nepůsobí na úrovni jednotlivých genů, ale zasahují do chromozomů a... 3 Multigenové (komplexní) poruchy. Choroby, na jejichž vzniku a vývoji se podílí komplex genetických, epigenetických... More ...

Jak zjistit genetické poruchy dítěte?

Riziko přenosu genetické poruchy, či vrozené vady nebo fyzických a psychických znaků, pomůže zjistit a identifikovat genetická poradna. Genetické poruchy se přenášejí z rodiče na dítě genetickým materiálem zvaným DNA, který je obsažen v lidské buňce.

Co jsou duševní poruchy?

Duševní poruchy (nebo také psychické poruchy, duševní nemoci, duševní onemocnění, duševní choroby) představují skupinu onemocnění a poruch, které ovlivňují především lidské myšlení, prožívání nebo vztahy s okolím. Mnoho těchto poruch bylo popsáno na základě svých specifických znaků a symptomů, které se druh od druhu liší.

Jaké jsou příčiny genetických poruch u dětí?

Poradce vás pošle k lékaři na tělesnou prohlídku a speciální genetické testy. Většina genetických poruch u dětí je způsobena jedním recesivním genem. Tyto poruchy dítě zdědí pouze tehdy, jestliže mu každý rodič přispěje vadným genem. Příklady poruch způsobených jedním genem jsou cystická fibróza a fenylketonurie.

Související příspěvky: