Co jsou vzájemné pojišťovny?

Obsah

Co jsou vzájemné pojišťovny?

Co jsou vzájemné pojišťovny?

Vzájemné pojišťovny (družstevní) Vzájemné pojišťovny (družstevní) jsou instituce, pro něž je charakteristická vzájemná pomoc při krytí rizika. Ve vzájemných pojišťovnách se vychází z toho, že škoda, která se stane jednomu členu společenství má být nesena ostatními, kterým se nestala.

Jak vznikla vzájemná pojišťovna v Praze?

V roce 1869 byla např. založena Slavia, vzájemná pojišťovací banka, Praha a v roce 1872 důležitá instituce v zajišťovnictví, První česká zajišťovací banka v Praze. Na přelomu století vznikaly další společnosti, mj. v roce 1900 Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně.

Jak vzniklo pojišťovnictví v Československu?

Tento počet subjektů byl znárodněn zestátněním Dekretem prezidenta republiky z 24.října 1945. K řízení pojišťovnictví byla ustavena Pojišťovací rada se sídlem v Praze. Od 1.1.1947 bylo v Československu vytvořeno pouze pět pojišťoven, národních podniků.

Jak vznikla první česká pojišťovna?

Název byl později změněn na První česká vzájemná pojišťovna (zal. r. 1827), Praha. Tato pojišťovna začala provozovat požární pojištění nemovitostí, od roku 1864 pojištění movitostí a krupobitní pojištění a od roku 1909 i životní pojištění a další produkty. Roku 1881 zaplatila za škodu způsobenou požárem Národního divadla téměř 300 tisíc zlatých.

Související příspěvky: