Může rybníkáře považovat za svůj majetek?

Obsah

Může rybníkáře považovat za svůj majetek?

Může rybníkáře považovat za svůj majetek?

 U rybníkáře je výrazný rozdíl v tom, že povrchovou vodu, ve které hospodaří a kterou svou činností výrazně ovlivňuje, není možné považovat za jeho majetek.

Jak se jmenují rybníky?

Rybníky - jak a proč se jmenují? 1 Pramenný rybník. Rybník je napájený podzemní vodou z pramenů na jeho dně. 2 Nebeský rybník neboli nebesář. Rybník je napájený pouze dešťovou vodou a v zimě tajícím sněhem. 3 Říční nebo potoční (obtočný) rybník. Rybník je postavený vedle potoka nebo řeky a přítok do něj reguluje stavidlo... 4 Průtočný rybník. Vodní tok ústí přímo do rybníka a... More ...

Proč se rybníky označují za krajinné prvky?

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj- ších předpisů [13] zcela oprávněně označil rybníky za významné krajinné prvky (s ohledem na řadu nezastupitelných funkcí – např. akumulaci vody v krajině, ekologicko-stabilizační a ekosystémové funkce).

Co se zamýšlí nad právním vymezením pojmu rybník?

Článek se zamýšlí nad právním vymezením pojmu rybník, a to v přímé vazbě na české rybníkářství.

Související příspěvky: