Kdo je nejlidnatější zemí Pákistánu?

Obsah

Kdo je nejlidnatější zemí Pákistánu?

Kdo je nejlidnatější zemí Pákistánu?

Pákistán je druhou nejlidnatější zemí s muslimskou většinou. Rychle se rozvíjí a patří mezi země, které mají velký potenciál stát se v 21. století největšími ekonomikami. V zemi se hovoří asi 60 jazyky. Pákistán má velice různorodý terén. Nejdůležitější řekou Pákistánu je řeka Indus, která odvodňuje celou zemi.

Jaký je název Pákistánu?

Název "Pákistán" je směsicí názvů kulturních skupin, které žily v rámci pákistánských hranic - Pndžáb, Afgánistán, Kašmír, Sindh a Baluchistán. 7. Přípona "stan" ve jménech mnoha zemí Středního východu, včetně Pákistánu, pochází ze staréh operského slova znamenajícího "místo". 8. Národním jazykem je urdu, i kdyý jim mluví pouze 7% Pákistánců. 9.

Kdo žije v Pákistánu?

Plošina Balochistan zabírá téměř polovinu celkové rozlohy Pákistánu, ale žije zde pouze asi 5% populace. 20. Karety obrovské, které jsou ohroženým druhem ve většině částí světa, cestují k pákistánským břehům, kde pobývají většinu plodného období, aby umístily svá vejce na pláže podél Karáčí.

Proč byl Pákistán spojencem západního světa?

Pákistán byl historicky spojencem západního světa, dokonce se během studené války choval jako frontový stát, což pomohlo zabránit šíření SSSR. 37.

Související příspěvky: