Kdo jsou pasivně-agresivní lidé?

Obsah

Kdo jsou pasivně-agresivní lidé?

Kdo jsou pasivně-agresivní lidé?

Pasivně-agresivních lidí si většinou v kanceláři nebo mezi svými přáteli na první pohled nevšimnete – aspoň zpočátku. Velmi často totiž efektivně dokáží schovávat svou nenávist vůči vám za velmi milé a příjemné chování. Jde ovšem o jednu velkou přetvářku.

Proč je agresivní pes agresivní?

Někdy se stává, že pes je agresivní jen na určitého člena rodiny. Osoba, na kterou pes reaguje strachem, by neměla psa nutit do společných činností - her, procházky a měla by počkat, až pes sám projeví zájem si hrát nebo jít ven a už vůbec by neměla psa trestat.

Jak se zbavit pasivně-agresivního přístupu k životu?

Pokud jste náchylní k pasivně-agresivnímu přístupu k životu, existují kroky, které můžete podniknout, abyste se stali asertivnějšími. Když vaše slova odpovídají vaším emocím a vašemu chování, můžete si vychutnávat mnohem autentičtější prožívání života.

Proč je agresivita soužití člověka se psem?

A protože právě agresivita je jeden z nejčastějších problémů v soužití člověka se psem, budeme se jí věnovat obšírněji a rozebírat jednotlivé druhy a příčiny agresivního chování psa a z těch budeme vycházet při hledání nápravných postupů.

Související příspěvky: