Co jsou permanentní magnety?

Obsah

Co jsou permanentní magnety?

Co jsou permanentní magnety?

Základní druhy permanentních magnetů 1 Magneticky tvrdé ferity 2 Magnety ze vzácných zemin – NdFeB – jedny z nejsilnějších magnetů vůbec 3 Samarium-kobaltové magnety 4 Keramické magnety 5 Plastické/pryžové magnety 6 Alnico magnety More ...

Jaké jsou charakteristiky magnetů?

Charakteristiky magnetů 1 Permanentní magnety a dipóly. Všechny magnety mají alespoň dva póly: čili mají nejméně jeden severní a jeden jižní pól. 2 Obvyklé použití magnetů a elektromagnetů. Magnetická záznamová média: Již mírně zastaralé VHS kazety a audio kazety... 3 Magnetizování materiálů. Feromagnetické materiály se dají zmagnetovat následujícími způsoby: Vložením věci do... More ...

Co je magnetismus?

Lekce I / 02 - Magnetismus 1 Magnetismus. Magnetismus je fyzikální jev projevující se primárně silovým působením na pohybující se nositele... 2 Magnetovec. Prvním známým magnetem byl magnetovec, který byl objeven starověkými Řeky a Číňany. Tento zřídka se... 3 Magnet. Může mít formu permanentního magnetu nebo elektromagnetu. Permanentní magnety nepotřebují k vytváření... More ...

Související příspěvky: