Co jsou základní práva duševně nemocných?

Obsah

Co jsou základní práva duševně nemocných?

Co jsou základní práva duševně nemocných?

Základní práva osob, které jsou označeny jako duševně nemocné, odborně diagnostikovány jako duševně nemocné, léčeny jako duševně nemocné a považované za duševně nemocné nebo trpící emočními problémy, jsou stejná jako práva všech ostatních občanů. Proto je také nutné:

Kdy je duševně nemocné dítě zdravý rodič?

Již se řeší otázky, když je duševně nemocné dítě zdravých rodičů, v České republice již existují skupiny rodičů, které potřeby svých dětí a sebe jako rodičů umí formulovat a hájit před odbornou i laickou veřejností a jsou partnery pro instituce.

Proč potkávám duševně nemocné lidi?

Stále ale potkávám duševně nemocné lidi, kteří nemají dobrou rodinu jako já, nenašli k sobě partnera, nemoc a stigmatizace z ní plynoucí je naopak izoluje. Mnoho lidí nedokáže bez podpory a pomocné ruky vyjít z izolace, vystavovat se stigmatu společnosti, překonat samotu.

Související příspěvky: