Jak pomoci lidem s autismem?

Obsah

Jak pomoci lidem s autismem?

Jak pomoci lidem s autismem?

Společně s našimi dárci již od roku 2003 pomáháme lidem s autismem a jejich rodinám. Přidejte se! Autismus je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci.

Jaké jsou projevy s autismem?

Mezi projevy spojené s autismem patří potíže ve vývoji řeči, problémy se sociálními vztahy, chápáním druhých a komunikací s lidmi, nedostatek empatie, stereotypní či opakující se chování nebo také nezvyklé reakce na běžné podněty. Autismus se nedá vyléčit, jeho projevy je však možné pomocí správného přístupu zmírnit.

Co je autismus?

Co je autismus? Autismus je vrozená neurologická porucha, která se diagnostikuje na základě projevů chování. Konkrétně jde o kognitivní vnímání pacienta a v důsledku toho pak i jeho chování. Postižený nevidí svět tak jako zdraví lidé, což často vede k tomu, že na běžné podněty a situace reaguje nezvyklým způsobem.

Jaký je průměrný počet dětí s autismem?

Průměrný odhad výskytu autismu v populaci se v průměru pohybuje mezi 1,5 - 2%. Každý rok se tak narodí v České republice okolo 1500 - 2000 dětí s PAS.

Související příspěvky: