Jaké jsou soubory zubů?

Obsah

Jaké jsou soubory zubů?

Jaké jsou soubory zubů?

Zuby slouží hlavně k uchopování, oddělování a rozmělňování potravy a v neposlední řadě také k obraně i útoku. Soubor zubů se nazývá chrup neboli dentice. Zdravý dospělý člověk má celkem 32 zubů, dítě 20 zubů mléčných. Někteří kytovci (jmenovitě kosticovci) nemají zuby vůbec, místo nich mají rohovinové pláty.

Jaké jsou základní druhy zubů?

Existují čtyři základní druhy zubů: 1 Stoličky slouží k rozmělňování potravy, člověk jich má celkem 12, jsou ploché s malými hrbolky 2 Třenové zuby podobné stoličkám, ale jsou menší, mají méně kořenů a méně hrbolků 3 Špičáky slouží k trhání potravy 4 Řezáky slouží k uchopování a krájení potravy More ...

Jak se skládají Zuby člověka?

Zuby člověka (a obecně všechny brachiodontní zuby) se skládají ze tří částí, z kořene, krčku a korunky. Korunka je ta část zubu, která vyčnívá ze zubního lůžka a je pokrytá sklovinou, nejtvrdší látkou v těle. Sklovina je tvořená mineralizovanými hranoly, je velmi odolná a při poškození nemá schopnost regenerace.

Co jsou lidské zuby popisovány?

V anatomii jsou jednotlivé lidské zuby popisovány jako: 1 I1: Dens incisivus medialis (první řezák) 2 I2: Dens incisivus lateralis (druhý řezák) 3 C: Dens caninus (špičák) 4 P1: Dens premolaris primus (první třenový zub) 5 P2: Dens premolaris secundus (druhý třenový zub) 6 M1: Dens molaris primus (první stolička) 7 M2: Dens molaris secundus (druhá stolička) More ...

Související příspěvky: