Jak se používá svařovací materiál?

Obsah

Jak se používá svařovací materiál?

Jak se používá svařovací materiál?

Při svařování jsou dvě povrchy spojeny po roztavení základního kovu působením tepla. Používá se další povrchový prvek, který po ochlazení a krystalizaci nebo na povrchu vytváří svařovaný spoj. Svařovací materiál se zavádí do pracovního prostoru spotřebou, elektrickým proudem nesoucím elektrickou energii nebo svařováním plynem.

Jaké jsou polohy při svařování?

Definice svařovacích poloh. Polohy při svařování jsou normovány v ČSN EN ISO 6947. vodorovná shora – (elektroda svisle) – symbol PA. vodorovná šikmo shora – (elektroda pod 45°) – symbol PB. vodorovná na svislé stěně – (elektroda vodorovně) – symbol PC. šikmo nad hlavou – (elektroda pod 45°, nahoru) – symbol PD.

Co jsou požadavky na svařovací materiály?

Požadavky na svařovací materiály dovolujípoužijte páru kapalin a jiných plynů k práci. Používají se, pokud teplota topení překračuje dvojnásobek bodu tání kovu. Pro spalování různých typů plynů je zapotřebí toto nebo množství kyslíku vstupujícího do hořáku.

Jak se provádí svařování obloukem?

Manuální svařování obloukem se provádí pomocí kovové tyče elektrod se speciálním povlakem, který se nazývá elektrodou. Elektrody jsou rozděleny podle tloušťky a složení použité vrstvy a kvality výroby. Tloušťka se vyznačuje obzvláště silným, středním a tenkým povrchem.

Související příspěvky: