Kde jsou nejslabší tornády?

Obsah

Kde jsou nejslabší tornády?

Kde jsou nejslabší tornády?

Nejslabších tornád je nejvíce, nejsilnějších nejméně. Vyskytují se globálně (s výjimkou polárních oblastí), avšak v některých oblastech (např. východ až středozápad USA) je jejich výskyt častější a zároveň se zde vyskytuje i více silnějších tornád.

Jak dlouho trvají Česká tornáda?

Běžně ale česká tornáda trvají nejvýš několik minut a urazí stovky metrů, uvedl meteorolog David Rýva z Českého hydrometeorologického ústavu. Tornáda se v Česku vyskytují ojediněle, mohou ale strhávat střechy či převrátit auta a vlaky.

Proč jsou Nejsilnější tornáda vázány na supercela?

Nejsilnější tornáda (F4 a F5) jsou téměř výlučně vázána na bouře typu supercela, slabší se vyskytují i na nesupercelárních konv. bouřích. Ztráty na životech nemusí souviset pouze se sílou tornád, ale i s výstražným systémem a způsobem ochrany obyvatelstva (např. tornáda s největším počtem obětí se vyskytují v Bangladéši).

Související příspěvky: