Jak velká je délka řeky Rýn?

Obsah

Jak velká je délka řeky Rýn?

Jak velká je délka řeky Rýn?

Celková délka řeky činí 1238,8 km od pramenů Předního Rýnu (Vorderrhein). Velikost povodí je 224 400 km², nepočítaje v to povodí řeky Mázy, jež má s Rýnem společnou deltu.

Kdo je řeka Rýn?

Rýn (německy Rhein, francouzsky Rhin, nizozemsky Rijn, latinsky Rhenus, jméno pochází z keltského Renos) je řeka v Západní Evropě, která patří mezi nejdelší evropské řeky. Protéká postupně šesti zeměmi.

Jaké jsou břehy Rýnské?

Ale pracemi v l. 1818 – 72 břehy rýnské zregulovány a tok jeho zkrátil se tím o 72 km. V této části činí také rozhraní zemí: tak mezi Elsasy-Lotrinskem a Badenskem a Bavorskou Falcí, Hessy, Nassavskem a Pruským Porýnskem. Hornorýnská rovina, kterou Rýn protéká od Basileje až k Mohuči, jest ohraničena na záp.

Jak je délka Rýna švýcarského?

Až k Basileji počitává se Rýn horní, který by se mohl zváti také Rýnem švýcarským. Délka jeho od pramenův až sem činí 388 km. Spád jest veliký, totiž 2107 m, čili podle toho připadá na 1 km 5,43 m. U Basileje Rýn pojednou se ohýbá k sev. a také se mění hned jeho okolí.

Související příspěvky: