Co je aneuryzma pánevních tepen?

Obsah

Co je aneuryzma pánevních tepen?

Co je aneuryzma pánevních tepen?

Aneuryzma pánevních tepen (aneuryzma a. iliacae): jedná se o výduť na tepnách pánve. Tyto tepny jsou párové. Aneuryzma krkavic neboli karotid (aneuryzma a. carotis): tato tepna se nachází na krku a zásobuje krví mozek. Většina lidí má dvě karotidy, jednu na každé straně krku.

Kdy se otevře operaci aneuryzmatu břišní aorty?

otevřená operace, při které se aneuryzma překlene syntetickou cévní náhradou nebo stengraftem (endovaskluární protéza – kombinace stentu a syntetické cévní náhrady). Při otevřené operaci aneuryzmatu břišní aorty se provede středem břicha velký řez, přes který se lékaři dostanou až k aortě, kterou zasvorkují, rozříznou a zastrčí do ní stentgraft.

Co je aneuryzma lienální tepny?

Aneuryzma lienální tepny (aneuryzma a. splenica): jedná se o aneuryzma na tepně zásobující krví slezinu. Aneuryzma mesenterických tepen: jedná se o aneuryzma na horní nebo dolní mesenterické tepně, které zásobují krví střeva.

Jaké jsou příznaky aneuryzmat?

Většina aneuryzmat je klinicky němá (tedy se neprojevují žádnými příznaky), nicméně v některých případech je nutné aneuryzma urychleně operovat, aby se zabránilo jejich prasknutí a život ohrožujícímu krvácení.

Související příspěvky: