Kdo jsou účastníci trhu s elektřinou?

Obsah

Kdo jsou účastníci trhu s elektřinou?

Kdo jsou účastníci trhu s elektřinou?

zákazníci. Účastníci trhu s elektřinou zároveň dle zákona nesou odpovědnost za odchylku a jsou tzv. subjekty zúčtování odchylek, pokud ovšem tuto povinnost na základě smlouvy nepřenesou na jiný subjekt zúčtování odchylek.

Co je základem českého trhu s elektřinou?

V ČR je toto dělení v základu provedeno energetickým zákonem. Legislativním základem českého trhu s elektřinou je tzv. energetický zákon (Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů). Účastníci trhu s elektřinou jsou zde dle §22 definováni jako: zákazníci.

Kdo jsou přední představitelé českého trhu s elektřinou?

Článek přináší bližší seznámení s nejvýznamnějšími představiteli českého trhu s elektřinou. Podobně jako i v jiných zemích prošla česká energetika liberalizací. Během ní došlo k rozbití energetických monopolů a do některých částí (např. výroba a obchod) byla zavedena tržní konkurence.

Jak se společnost podílí na liberalizovaném trhu s elektřinou?

Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě, udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden se 71 transformátory, které převádějí elektrickou energii z přenosové soustavy (PS) do distribuční soustavy (DS).

Související příspěvky: