Kdo je senátní senátor?

Obsah

Kdo je senátní senátor?

Kdo je senátní senátor?

Hlavním posláním Senátu je činnost zákonodárná. Senát projednává návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, které může zejména schválit, zamítnout či vrátit dolní parlamentní komoře s pozměňovacími návrhy. Ústavní a volební zákony nelze přijmout bez výslovného souhlasu Senátu.

Co je Zákonodárná iniciativa Senátu?

Zákonodárná iniciativa Senátu Zákonodárnou iniciativu, tedy pravomoc podat Poslanecké sněmovně návrh zákona, má také Senát jako celek. K projednání v Senátu mohou předlohu navrhnout jednotliví senátoři, skupina senátorů, výbor nebo komise Senátu. Senátní návrh zákona se projednává ve dvou čteních.

Co je Senát?

Informace o Senátu Parlamentu České republiky 1 Ustavení Senátu. Senát je ústavní institucí trvalou, nemůže být rozpuštěn a každé dva roky je z jedné třetiny obnovován. 2 Volby do Senátu. Horní komora Parlamentu má 81 členů, mandát senátora trvá šest let. Do Senátu může být zvolen každý... 3 Slib senátora. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. ... Tak zní Ústavou... More ...

Související příspěvky: