Co je pracovní kapitál?

Obsah

Co je pracovní kapitál?

Co je pracovní kapitál?

Čtěte dál a dozvíte se o pracovním kapitálu vše, co potřebujete vědět. Navíc vás jistě příjemně pobaví například to, že zkratka anglického označení je WC. Pracovní kapitál je doslovný překlad anglického výrazu Working Capital, z něhož pochází v úvodu zmíněná pro nás Čechy vtipná zkratka WC.

Jaký je objem pracovního kapitálu?

Správný objem se ale určuje obtížně a závisí třeba na typu podnikání. Například výrobní podnik potřebuje větší pracovní kapitál než firma poskytující služby. Pro výpočet pracovního kapitálu se používá poměrně jednoduchý vzorec. V rozvaze se sečtou položky zásob (inventory), pohledávky a finanční majetek.

Co se používá pro výpočet pracovního kapitálu?

Pro výpočet pracovního kapitálu se používá poměrně jednoduchý vzorec. V rozvaze se sečtou položky zásob (inventory), pohledávky a finanční majetek. Rozvaha přitom obsahuje dvě části - aktiva, která představuje majetek, a pasiva, což je kapitál. Pod aktivy najdeme vedle dlouhodobého majetku oběžná aktiva, což jsou právě zásoby, ...

Související příspěvky: