Jaké jsou druhy kolektivních smluv?

Obsah

Jaké jsou druhy kolektivních smluv?

Jaké jsou druhy kolektivních smluv?

Zákoník práce rozlišuje dva druhy kolektivních smluv, a to podnikové kolektivní smlouvy a kolektivní smlouvy vyššího stupně ( § 23 odst. 3 ): 1 podniková kolektivní smlouva je uzavřena mezi zaměstnavatelem (nebo více zaměstnavateli) a odborovou organizací (nebo... 2 kolektivní smlouva vyššího stupně je uzavřena mezi organizací zaměstnavatelů (nebo organizacemi... More ...

Co je kolektivní smlouva závazná?

Kolektivní smlouva je závazná pro její smluvní strany, a dále pro: 1 zaměstnavatele, kteří jsou členy organizace zaměstnavatelů, která uzavřela kolektivní smlouvu vyššího stupně, a pro... 2 zaměstnance, za které uzavřela kolektivní smlouvu odborová organizace nebo odborové organizace. Odborová organizace... 3 odborové organizace, za které uzavřela kolektivní smlouvu vyššího... More ...

Co je nájemní smlouva kvůli prodloužení?

Dodatek k nájemní smlouvě kvůli prodloužení Nájemní smlouva Nájemní smlouva je dokument, který upravuje vztahy mezi pronajímajícím a nájemcem a určuje rozsah práv a povinností obou stran.

Související příspěvky: