Co jsou deriváty amoniaku?

Obsah

Co jsou deriváty amoniaku?

Co jsou deriváty amoniaku?

Amoniak a jeho deriváty 1 Amoniak NH 3 je plyn lehčí než vzduch, bez barvy, rozpustný ve vodě, má charakteristický štiplavý zápach, leptá sliznice... 2 Derivát, který vzniká nahrazením jednoho atomu vodíku v amoniaku, se nazývá amid nebo amin. Amidy jsou deriváty... 3 Derivát, který vzniká nahrazením dvou atomů vodíku v amoniaku, se nazývá imid nebo imin. Anion má tvar >NH 2−. More ...

Jak vzniká amoniak?

Amoniak vzniká mikrobiálním rozkladem organických zbytků, exkrementů a moči živočichů, přičemž se většinou váže ve formě amonných solí. Někteří živočichové, například ryby, vylučují většinu odpadního dusíku ve formě amoniaku. Ten je proto ve stopovém množství obsažen i v zemské atmosféře.

Jak se rozpouští Amoniak ve vodě?

Amoniak se velmi dobře rozpouští ve vodě, a to při 0 °C 1 148 cm³ ve 100 ml vody, za vzniku zásaditého roztoku, který se nazývá čpavek. Výsledný roztok je zásaditý a nazývá se také „ hydroxid amonný “. Tohle označení je však poněkud nesprávné, jelikož molekula „NH 4 OH“ neexistuje.

Proč je molekulový dusík reaktivní?

F Molekulový dusík je velmi málo reaktivní, protože jeho molekuly jsou tvořeny dvěma atomy vzájemně vázanými velice pevnou trojnou vazbou, která je příčinnou jeho malé reaktivity. F Je tedy velmi stabilní a štěpí se až za vysokých teplot (asi 4000°C ).

Související příspěvky: