Jak dojde k restartu počítače?

Obsah

Jak dojde k restartu počítače?

Jak dojde k restartu počítače?

Dojde ke kompletnímu restartu včetně všech registrovaných aplikací (parametr /g). Parametr /t s hodnotou 0 znamená, že restart počítače bude proveden ihned.

Jak postupovat při restartování telefonu?

Standardní restart. Pokud zařízení funguje korektně, jeho restartování provedete standardním vypnutím a opětovným zapnutím pomocí zapínacího tlačítka. Klasické restartování telefonu doporučujeme provést alespoň 1x týdně. Vyhnete se tak zpomalení systému či dalším neočekávaným chybám.

Jak vynucený restart?

Vynucený restart 1 Najednou stiskněte tlačítko pro zapínání a ztlumení hlasitosti. 2 Držte je stisknuté nejméně 10 vteřin, dokud telefon nezavibruje. 3 Jakmile ucítíte vibraci, tlačítka můžete pustit. 4 Vyčkejte, až se přístroj restartuje. 5 Hotovo. More ...

Související příspěvky: