Co jsou hlavní části alternátoru?

Obsah

Co jsou hlavní části alternátoru?

Co jsou hlavní části alternátoru?

Obecně platí, že každý alternátor se skládá z těchto hlavních částí, kterými jsou přední a zadní víko, přední a zadní ložisko, rotor, stator, regulátor, diodový můstek, řemenice a ventilátor. Samozřejmě zde jsou další díly jako např. sběrný kroužek, kondenzátor, tridioda nebo různé svorníkové šrouby atp.

Jak se rozdělení alternátorů?

Rozdělení alternátorů podle konstrukčního provedení. Obecné složení alternátoru. Činnost alternátoru, regulace napětí. Typy alternátorů. Základní zásady správného zacházení s alternátorem. Servis, diagnostika a odstraňování závad.

Co je správné zacházení s alternátorem?

Základní zásady správného zacházení s alternátorem. Servis, diagnostika a odstraňování závad. Alternátory používané v motorových vozidlech, traktorech a zemědělských strojích vyrábějí za chodu motoru elektrický proud.

Jak správně nabudit rotor alternátoru?

Regulátor tedy správně nabudí rotor alternátoru, ale obvod kontrolky regulátoru je vadný nebo nekomunikuje s elektronikou vozidla. Je tedy jasné, že svítící kontrolka věstí problémy, které by se měli neprodleně odstranit a nespoléhat na to, že alternátor ve chvíli měření hodnot dobíjení je funkční.

Související příspěvky: