Jak vymítat démony?

Obsah

Jak vymítat démony?

Jak vymítat démony?

Jak vymítat démony? 1 Démony může vymítat každý znovuzrozený křesťan (muž i žena). Pokud někdo tvrdí, že vymítat démony může pouze určená... 2 Satan rozšířil mnoho falešných postupů (bludů), jak vymítat (resp. nevymítat) démony – vymítat démony může jen... More ...

Jak se zbavit démona?

Jak se zbavit démona? Jediná možná „léčba“ je Ježíš Kristus. Pokud jsi nevěřící, čiň pokání (hříchy poznat, vyznat a opustit) a přijmi Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, nech se pokřtít (vodní křest ponořením). Odmítej satanovu lež a hledej pravdu v Bibli (ne v křesťanské literatuře atd.), studuj Bibli, hovoř s Bohem (modlitby), ...

Proč je démon v přítomnosti bytosti?

Samotné bytí: 1 Pokud je démon v přítomnosti lidské bytosti, většinou začne zkoumat, jak reaguje na jeho přítomnost (doteky, hlazení,... 2 Pokud na jeho přítomnost reagujete negativně, nedopadne to většinou moc „láskyplně“, ale pokud reagujete neutrálně nebo... 3 Spojení s démonem nemusí být nutně v posednutí – většinou jde o jakýsi „kanál“, pomocí kterého si hlídá vaši... More ...

Související příspěvky: