Jaký je objem místnosti pro spotřebiče typu a?

Obsah

Jaký je objem místnosti pro spotřebiče typu a?

Jaký je objem místnosti pro spotřebiče typu a?

Tabulka 12.1.1 –1: Nejmenší požadovaný objem místnosti pro spotřebiče typu A Odebírají vzduch z místnosti, ve které jsou umístěny, spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší komínem. Místnosti alespoň nepřímo větratelné.

Jaké jsou rozměry sporáků spotřebiče?

Sporáky mají být umístěny tak, aby spaliny odcházely pokud možno mimo dýchací zónu obsluhy spotřebiče. Spotřebiče se připojují dle návodu výrobce, přičemž připojení spotřebiče má být co nejkratší, max 1,5 ( m ).

Kde se umísťují spotřebiče s přerušovačem tahu spalin?

Spotřebiče s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu o příkonu > 7 ( kW ), které nejsou vybaveny automatickou pojistkou proti zpětnému tahu spalin se ne umísťují v bytových prostorech, ve kterých na 1 ( kW ) příkonu je objem místností alespoň nepřímo větratelných menší než 2 ( m 3 ).

Jaké jsou pojmy plynových spotřebičů?

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE Větrané, nepřímo větrané, větratelné místnosti, to všechno jsou pojmy, se kterými se zde setkáte a které se naučíte správně rozlišovat. Správné zapojení plynového spotřebiče na odtah spalin se pro vás stane hračkou. 1. Pochopíte, že umístění plynových spotřebičů nemůže být náhodné.

Související příspěvky: