Kdy se zaokrouhluje číslo nahoru?

Obsah

Kdy se zaokrouhluje číslo nahoru?

Kdy se zaokrouhluje číslo nahoru?

Tam, kde není zákonem předepsáno zaokrouhlování směrem nahoru (daňové odpisy), zaokrouhluje Vario podle následujících pravidel: (V následujících příkladech předpokládáme zaokrouhlení na celé číslo.) Pokud je část určená k zaokrouhlení číslo menší než 0,5 zaokrouhlí se směrem dolů.

Kde je zaokrouhlování nahoru?

Tam, kde není zákonem předepsáno zaokrouhlování směrem nahoru (například částka DPH, daňové odpisy), zaokrouhluje Vario podle následujících pravidel: (V následujících příkladech předpokládáme zaokrouhlení na celé číslo.)

Jaké jsou typy zaokrouhlování?

Používají se tyto typy zaokrouhlování: 1 zaokrouhlení dolů (angl. floor) – výsledkem je nejbližší celé číslo, které je menší nebo rovno zaokrouhlovanému číslu. 2 zaokrouhlení nahoru (angl. ceil) – výsledkem je nejbližší celé číslo, které je větší nebo rovno zaokrouhlovanému číslu. 3 aritmetické zaokrouhlení (angl. round) – výsledkem je celé číslo, které je na číselné ose... More ...

Jaké jsou chyby při zaokrouhlování?

Při zaokrouhlování se snažíme dosáhnout co nejmenší chyby. Zaokrouhlovací chyba je v tomto případě stejná, ať zvolíme zaokrouhlení nahoru nebo dolů (vždy 0,5 pouze s opačným znaménkem). Pokud máme množinu čísel a všechna zaokrouhlíme směrem nahoru, bude se chyba zaokrouhlení sčítat!

Související příspěvky: