Kde je hloubka vody do RD?

Obsah

Kde je hloubka vody do RD?

Kde je hloubka vody do RD?

Přívod vody do RD nejspíše není v řádné nezámrzné hloubce. Jedná se pouze o místo vstupu přes základ, dále pokračující přes podlahu do garáže, kde jsou hodiny. Před ústím do RD je hloubka v pořádku, ale vzhledem k chráničce, kterou stavbaři nechali v jisté hloubce cca 65-70cm, jsem ji musel využít.

Jaká je hloubka vody před ústím do RD?

Před ústím do RD je hloubka v pořádku, ale vzhledem k chráničce, kterou stavbaři nechali v jisté hloubce cca 65-70cm, jsem ji musel využít. Když se voda pokladála do pískového lože, tak jsem ji po obsypání ještě u ústí do domu překryl polystyrenem cca 10cm tlustým. Poté standartní skladba, zemina a dále "kufr" pro následnou zámkovku.

Proč se voda nazývá oxid vodný?

Systematicky se voda nazývá „oxidan“ (od názvosloví IUPAC 93 ), vycházející z toho, že se jedná o anorganický jednojaderný hydrid (proto končí na příponu „-an“ ). IUPAC uvádí ve svých názvoslovných doporučeních i anglický systematický název „dihydrogen oxide“, obdobný český název „oxid vodný“ se v odborné literatuře nepoužívá.

Kde se vyskytuje voda v přírodě?

V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném – led a sníh, v kapalném – voda a v plynném – vodní pára . Ledovec; zde se nacházejí tři skupenství vody pohromadě. Systematicky se voda nazývá „oxidan“ (od názvosloví IUPAC 93 ), vycházející z toho, že se jedná o anorganický jednojaderný hydrid (proto končí na příponu „-an“ ).

Související příspěvky: