Jaká je teplota Taní cínu?

Obsah

Jaká je teplota Taní cínu?

Jaká je teplota Taní cínu?

Jak už psal luigi® teplot taní cínu je nějakých 232 stupňů. Na složení samozřejmě záleží , pokud jde o slitiny cínu, třeba pájky kde bývá hlavně olovo tam je teplota tání nějakých 180-190 stupňů, Pak jsou pájky které obsahují měď a tam je teplota tání přibližně stejná jako u cínu.

Co je tavení?

Tavení je nejčastější způsob přípravy oxidových skel. Jedná se o vysokoteplotní proces, při kterém z homogenní směsi sklářských surovin nazývané sklářský kmen vzniká sklotvorná tavenina nazývaná sklovina.

Jak roste teplota vsázky?

Teplota vsázky vzrůstá proti teplotě okolí na cca 950 °C a oxidy železa se v této zóně částečně redukují. Rozpor vysoké pece: Rozpor připojuje šachtu k sedlu vysoké pece. V této části roste teplota dále z 950 °C asi na 1250 °C.

Související příspěvky: