Jaká je úspora solárního panelu?

Obsah

Jaká je úspora solárního panelu?

Jaká je úspora solárního panelu?

Takováto úspora žádnému projektu neprospěje. Stejně tak je třeba řídit se výsledky provozních výpočtů. Solární panely se vyznačují účinností od 60 do 95 % a obecně platí, že pro ohřev teplé vody spotřebované jednou dospělou osobou je třeba disponovat plochou solárního panelu 1 m2.

Jaké jsou typy solárních panelů?

Jednotlivé typy solárních panelů se liší dle provedení a také parametrů, z nichž nejdůležitější je účinnost. Kolektory jsou na trhu dostupné pod označením „ploché deskové“, „vakuové deskové“ a „vakuové trubicové“. Jednotlivé typy mají své výhody i nevýhody a jejich použití závisí na konkrétní podobě projektu a požadavcích na solární systém.

Proč jsou solární panely nejefektivnější?

Solární panely logicky nejefektivněji pracují, když na ně míří přímé sluneční záření. Čím více je obloha zamračená, tím nižší je jejich výkon. A protože se Česko nenachází zrovna pod rovníkem, jsou pro místní počasí typické výkyvy, které se projeví i v kolísajícím množství generované energie.

Jak namontovat solární panely na střechu?

Solární panely lze namontovat na jakýkoliv typ střechy včetně té ploché. Trh navíc disponuje celou řadou možností upevnění panelů, a proto nebývá překážkou ani druh střešní krytiny.

Související příspěvky: