Jak se rozlišuje plankton?

Obsah

Jak se rozlišuje plankton?

Jak se rozlišuje plankton?

Podle biotopu, ve kterém se vyskytuje, se plankton rozlišuje: 1 Hydroplankton (vodní plankton) je tvořen organismy, které svým aktivním pohybem nejsou schopny vzdorovat proudění vody 2 Aeroplankton (vzdušný plankton) – soubor drobných živočichů unášený vzdušnými proudy do značných výšek (až několik tisíc... 3 Kryoplankton (v ledu a sněhu) More ...

Co je teplota?

Teplota; Obecné Název, značka: Teplota, t, T Hlavní jednotka SI : kelvin: Značka hlavní jednotky SI K Rozměrový symbol Θ Dle transformace složek skalární Zařazení v soustavě SI základní

Proč je teplota 37 °C špatná?

Ve skutečnosti naše těla docela rychle „chladnou“ a naše obvyklá průměrná teplota je nižší, než bývala ještě relativně nedávno. Není přitom úplně jasné, co to způsobuje. Za vžitý údaj o průměrné „zdravé“ teplotě 37 °C vděčíme německému lékaři Carlu Reinholdovi Augustovi Wunderlichovi.

Jaká byla průměrná tělesná teplota mužů?

Celkově vědci použili 677 423 naměřených údajů o teplotách pacientů a ukázalo se, že během dvou staletí mužům klesla průměrná tělesná teplota na 36,6 °C proti 37,16 °C. Nabízí se sice vysvětlení, že naměřené hodnoty byly prostě jen chybné, ale i to vědci vzhledem k více než půlmilionu měření vylučují.

Související příspěvky: