Jak se mění teplota varu vody?

Obsah

Jak se mění teplota varu vody?

Jak se mění teplota varu vody?

Voda má teplotu varu 100°C, etanol 78,3°C, rtuť 357°C, olovo 1 740°C. Jak se mění teplota varu při změně atmosférického tlaku? •Za normálníhotlaku je teplota varu vody 100°C. Pokud má voda nižší teplotu, bublinky vody nepřetlačí tlak působící shora. Atmosférický tlak vlastně bublinu zamáčkne.

Jaká je výsledná teplota vody?

Pokud ano, jaká je výsledná teplota vody? Dú - Jak se změní situace, pokud bude mít led, který hážeme do vody teplotu -18°C ?

Kde se vyskytuje voda v přírodě?

V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném – led a sníh, v kapalném – voda a v plynném – vodní pára . Ledovec; zde se nacházejí tři skupenství vody pohromadě. Systematicky se voda nazývá „oxidan“ (od názvosloví IUPAC 93 ), vycházející z toho, že se jedná o anorganický jednojaderný hydrid (proto končí na příponu „-an“ ).

Proč se voda odpařuje pozvolna?

Naproti tomu voda se odpařuje pozvolna, takže jejím odpařováním způsobovaný pokles teploty je okolím kompenzován – teplota tedy nikdy neklesne tak nízko jako v případě technického lihu, ale celkové teplo odebrané vypařující se vodou bude skutečně větší než pro stejnou hmotnost lihu.

Související příspěvky: