Co se týče dětí s autismem?

Obsah

Co se týče dětí s autismem?

Co se týče dětí s autismem?

Hovoříme-li o vzdělávání dětí s autismem v běžných školách, jde nejčastěji o děti s Aspergerovým syndromem, dětským nebo atypickým autismem. Většinou jsou to děti s těžkou poruchou mentálního vývoje, která ovlivňuje chování dítěte a způsobuje, že jeho projevy jsou zvláštní a nápadně odlišné od chování vrstevníků.

Jak pracovat s dětmi s autismem?

Je především zapotřebí dodržovat obecné principy práce s dětmi s autismem, k nimž patří předvídatelnost situací, vyvarovat se náhlých změn, vizualizovat a strukturovat informace.

Co jsou příznaky autismu?

Příznaky autismu: 1 neschopnost vzájemné společenské interakce, 2 neschopnost komunikace, 3 omezeným, stereotypně se opakujícím repertoárem zájmů a aktivit. More ...

Jak se dělí jednotlivé formy autismu?

Odborná literatura dělí jednotlivé formy autismu na: 1 Dětský autismus: zahrnuje potíže v tom, co slyší, vidí, prožívají, v komunikaci a představivosti, jde o vrozenou poruchu... 2 Atypický autismus: jak napovídá ze samotného názvu, dítě může jen částečně splňovat podmínky pro dětský autismus... 3 Aspergerův syndrom: vyznačuje se především potížemi v komunikaci, představivosti... More ...

Související příspěvky: