Co je absolutní chudoba?

Obsah

Co je absolutní chudoba?

Co je absolutní chudoba?

Studie Davida Gordona pro OSN dále definuje absolutní chudobu jako absenci jakýchkoliv dvou z následujících osmi základních potřeb: 1 Jídlo: Index tělesné hmotnosti musí být vyšší než 16 2 Pitná voda: Voda nesmí pocházet pouze z řek a jezer a musí být blízko dostupná (méně než 15 minut chůze ke zdroji vody) 3 Hygienická zařízení: Toalety nebo latríny musí být přístupné v... More ...

Co je chudoba?

Chudoba označuje sociální status člověka vyznačující se hmotným nedostatkem. V dnešní době se díky medializaci pojem chudoba spojuje zejména s životními poměry lidí v rozvojových zemích a používá se pro stav, který nezajišťuje člověku základní podmínky pro důstojný život a uspokojení nejzákladnějších lidských potřeb.

Kde je nulová absolutní chudoba?

Chudoba je jedním z nejzávažnějších problémů současného světa. Nulová absolutní chudoba je mimo EU ještě v Norsku, Islandu, Švýcarsku, Austrálii, Novém Zélandu, USA, Kanadě, Japonsku, Koreji, ale také např. v Ománu, Saudské Arábii…

Jaké jsou hranice chudoby v České republice?

Hranice chudoby a počet osob ohrožených chudobou v České republice 2005 2006 2007 2008 hranice chudoby (roční příjem v tis. Kč) 81,0 85,8 92,3 101,1 počet osob ohrožených chudobou (v tis.) 1049,3 1001,4 983,4 925,2

Související příspěvky: