Kdo produkuje elektřinu ve vodních zdrojích?

Obsah

Kdo produkuje elektřinu ve vodních zdrojích?

Kdo produkuje elektřinu ve vodních zdrojích?

Existují země, které produkují ve vodních zdrojích přes 50 % elektřiny. Jde například o Norsko, kde se jedná dokonce o přes 90 %, Paraguay, Brazílie, Kanada, Venezuela a Rakousko. Značný podíl mají z evropských států i Švédsko a Švýcarsko.

Kdo je největším obnovitelným zdrojem elektřiny?

V současné době jsou vodní elektrárny nejvýznamnějším nízkoemisním a obnovitelným zdrojem. Dodávají téměř 17 % světové elektřiny a okolo 70 % obnovitelné elektřiny, plánován je i jejich další významný rozvoj. Existují země, které produkují ve vodních zdrojích přes 50 % elektřiny.

Kdo jsou největšími nízkoemisními zdroji elektřiny?

Vodní elektrárny jsou nejvýznamnějšími nízkoemisními zdroji. Existují státy, které z nich získávají přes 50 % svých potřeb elektřiny. Intenzivně se budují hlavně v rozvíjejících se zemích. Jsou důležitým prostředkem regulace sítě a v podobě přečerpávacích elektráren i akumulace energie. A to i v České republice.

Související příspěvky: