Jaké postavení má Ústavní soud České republiky?

Obsah

Jaké postavení má Ústavní soud České republiky?

Jaké postavení má Ústavní soud České republiky?

Zvláštní postavení má Ústavní soud České republiky, který je nezávislým orgánem ochrany ústavnosti a stojí mimo soustavu obecných soudů.

Kdo je nejvyšší správní soud?

Nejvyšší správní soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví, zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech v případech stanovených zákonem, a dále rozhoduje v případech stanovených zvláštním zákonem, například v otázkách voleb a politických stran.

Kde jsou nejvyšší soudy?

Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soudy mají sídlo v Brně, vrchní soudy pak v Praze a v Olomouci. V civilním i trestním řízení platí zásada dvouinstančnosti.

Co rozhoduje Ústavní soud?

Ústavní soud podle čl. 87 Ústavy rozhoduje: 1 o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, 2 o zrušení jiných právních předpisů (např. nařízení vlády, ministerských vyhlášek, obecně závazných vyhlášek a nařízení... 3 o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, 4 o ústavní stížnosti právnických neb... More ...

Související příspěvky: