Jaká je maximální rychlost mimo obec?

Obsah

Jaká je maximální rychlost mimo obec?

Jaká je maximální rychlost mimo obec?

Maximální rychlost mimo obec. Mimo obec či město smí řidič jet maximální rychlostí 90 km/h, přičemž na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla je maximální rychlost 130 km/h. I zde mějte na paměti, že rychlostní limity mohou být pozměněny dopravním značením.

Co je rychlost?

Rychlost Co je rychlost? Rychlost je fyzikální veličina, která popisuje pohyb. Podle rychlosti poznáme, jak velkou dráhu urazí těleso za jednotku času. Rychlost je fyzikální veličina. Značíme ji v. Základní jednotka je metr za sekundu (1 m/s).

Co jsou pokuty za překročení rychlosti mimo obec?

Pokuty za překročení rychlosti mimo obec Skutková podstata Blokové řízení Správní řízení Body překročení rychlosti 1 až 10 km/h pokuta 1.000,- Kč pokuta 1.500 – 2.500,- Kč 0 překročení rychlosti o 11 až 29 km/h pokuta 1.000,- Kč pokuta 1.500 – 2.500,- Kč 2 překročení rychlosti o 30 až 49 km/h pokuta 2.500,- Kč pokuta 2.500,- až 5.000,- Kč 3 překročení rychlosti o 50 km/h a více nelze projednat pokuta 5.000,- až 10.000,- Kč a zákaz ří ... 5

Související příspěvky: