Co je pravoúhlý trojúhelník?

Obsah

Co je pravoúhlý trojúhelník?

Co je pravoúhlý trojúhelník?

Pravoúhlý trojúhelník druh trojúhelníku délka stran velikost úhlů výšky střed kružnice opsané ostroúhlý různé všechny < 90° protínají se uvnitř leží uvnitř trojúhelníku tupoúhlý různé jeden > 90° se protínají mimo trojúhelníku leží vně (mimo) trojúhelníku rovnostranný shodné všechny = 60° všechny shodné, totožné s těžnicemi shodný s těžištěm i se středem kružnice ... rovnoramenný dvě shodné dva shodné výšky k ramenům jsou shodné leží uvnitř trojúhelníku 1 more rows ...

Jak rozdělit trojúhelníky podle stran?

Rozdělení trojúhelníků podle stran 1 Pomocí pravítka změřte všechny strany trojúhelníku. 2 Umístěte pravítko postupně ke každé ze tří stran trojúhelníku a změřte jejich délku od jednoho vrcholu k druhému. 3 Zapište si délku každé jednotlivé strany. 4 Porovnejte délky všech tří stran. Zkontrolujte, jak se délky stran liší, případně zda jsou některé strany stejně... More ...

Jak vyčítat obecní trojúhelník?

Výpočet obecního trojúhelníku má dvě fáze: expertní fáze - která je různá pro různé zadané úkoly. Ze zadaných údajů se kalkulačka snaží vypočítat velikosti tří stran trojúhelníku. Na zadané údaje postupně aplikuje bázi znalostí, kterou představují zejména vztahy mezi jednotlivými parametry trojúhelníku.

Související příspěvky: