Jak se používá stent v medicíně?

Obsah

Jak se používá stent v medicíně?

Jak se používá stent v medicíně?

Využití stentů v medicíně je obrovské a lékaři se rozhodují o zavedení stentů podle celé řady faktorů, jako jsou například velikost postižené tepny nebo orgánu a také místo, kde došlo k zablokování.

Jak zůstane stent v místě uzávěru?

Stent pak zůstane v místě uzávěru jako výztuha tepny, zatímco balónek se sfoukne a i s katetrem se vytáhnou ven.

Může to vést k obrůstání tkáně kolem stentu?

Stává se to v případech, kdy kolem stentu začne nadměrně obrůstat tkáň. To může vést k opětovnému zúžení cévy a nutnosti výměny stentu nebo k provedení jiného operačního výkonu. Na potlačení růstu tkáně kolem stentu lékaři používají radioterapii nebo speciální stenty potažené léky na potlačení obrůstání tkáně kolem stentu.

Může stent vyvolat alergickou reakci?

Tyto léky mají také svá rizika a mohou vyvolat nežádoucí účinky, jako jsou například kožní vyrážky nebo alergie nebo způsobit krvácení. Naštěstí jsou tyto nežádoucí účinky poměrně vzácné. V ojedinělých případech může tělo pacienta stent odmítnout (tomu se odborně říká rejekce) nebo může materiál stentu vyvolat alergickou reakci.

Související příspěvky: