Jak vzniká amoniak?

Obsah

Jak vzniká amoniak?

Jak vzniká amoniak?

Amoniak vzniká mikrobiálním rozkladem organických zbytků, exkrementů a moči živočichů, přičemž se většinou váže ve formě amonných solí. Někteří živočichové, například ryby, vylučují většinu odpadního dusíku ve formě amoniaku. Ten je proto ve stopovém množství obsažen i v zemské atmosféře.

Jak se rozpouští Amoniak ve vodě?

Amoniak se velmi dobře rozpouští ve vodě, a to při 0 °C 1 148 cm³ ve 100 ml vody, za vzniku zásaditého roztoku, který se nazývá čpavek. Výsledný roztok je zásaditý a nazývá se také „ hydroxid amonný “. Tohle označení je však poněkud nesprávné, jelikož molekula „NH 4 OH“ neexistuje.

Jak vyšetřovat amoniaku při poruchách chování a vědomí?

Vyšetření amoniaku může napomoci při diagnostice poruch chování a vědomí. Bývá vyšetřován spolu s glukózou, elektrolyty-ionty a testy ledvinných a jaterních funkcí s cílem objasnit příčinu bezvědomí z nejasných příčin nebo potvrdit diagnózu Reyeova syndromu nebo jaterní encefalopatie vyvolané různými jaterními nemocemi.

Související příspěvky: