Kde provádíme měření alternátoru?

Obsah

Kde provádíme měření alternátoru?

Kde provádíme měření alternátoru?

Měření provádíme přímo na terminálech alternátoru (vůči pouzdru alternátoru) a na jeho svorkách. Potom porovnáme výsledky obou měření. Při dobré elektrické instalaci automobilu by rozdíl mezi odečty voltmetru neměl překročit 0,1 V. Pokud je větší, znamená to instalační vady.

Může být přebíjení alternátoru odhaleno včas?

Pokud přebíjení alternátoru není odhaleno včas, může docházet k poškozování dalších elektrospotřebičů ve vozidle a také k nezvratnému poškození akumulátoru, případně i řídící jednotky vozidla (E.C.U). Při přebíjení se vždy jedná o vadný regulátor.

Jak nastartovat alternátor?

Pokud je kontrolka „Bez nabíjení“ viditelná, nastartujeme motor a sledujeme, zda kontrolka zhasne. Necháme motor běžet volně bez zátěže. Pro počáteční vyhodnocení aktivity alternátoru změříme znovu napětí na svorkách baterie. Bez připojených zátěží by takové napětí mělo být vyšší než 13 V při pomalých otáčkách.

Kdo je příčinou poruchy alternátoru?

První díl, věnovaný právě problematice jednotlivých dílů alternátoru, nyní rozšíříme o konkrétní příčiny potenciálních závad vedoucích ke konkrétním důsledkům. Tyto informace by vám měli usnadnit identifikaci poruchy alternátoru, vyhledání vadného dílu a následné odstranění příčiny poruchy.

Související příspěvky: