Jak je molární hmotnost amoniaku?

Obsah

Jak je molární hmotnost amoniaku?

Jak je molární hmotnost amoniaku?

Amoniak: Molární hmotnost amoniaku je 17,031 g / mol. Amonium: Molární hmotnost amonného iontu je 18,039 g / mol.

Může amoniak způsobit jaterní koma?

Amoniak může být tvořen ve většině tkání, ale močovinový cyklus je přítomen jen v játrech. Proto se může odbourávat také v glukoso-alaninovém cyklu, nebo vznikem glutaminu . V tlustém střevě může činností bakterií vznikat značné množství amoniaku, který může způsobit jaterní koma.

Jaké jsou Fyziologické hodnoty amoniaku v krvi?

Fyziologické hodnoty amoniaku v periferní krvi jsou velice nízké (10–20 μg/100 ml), jeho produkce se může zvýšit například při metabolické alkalóze (amoniak se podílí na regulaci acidobazické rovnováhy a retenci některých kationtů).

Související příspěvky: