Jak se kompost zakrývá?

Obsah

Jak se kompost zakrývá?

Jak se kompost zakrývá?

Kompost se zakrývá pouze seshora, aby se vzniklá tekutina mohla vsáknou do půdy a nezůstala na dně kompostu. Bokashi má asi pH 4 a před použitím se zakrývá minimálně 14 dnů hlínou aby se pH zvýšilo.

Jaké je použití kompostu Bokashi?

Na produkci kompostu je možné použít aerobní nebo anaerobní naočkování. Jakmile je startovací kultura vyrobena, může být produkována nepřetržitě, stejně jako jogurtové kultury. Vzhledem k zavádění účinných mikroorganismů (EM) je Bokashi kompost obyčejně vyráběný pouze s melasou, vodou, EM, a pšeničnými otrubami.

Jaká je metoda kompostování?

Bokashi je metoda intenzivního kompostování. Na produkci kompostu je možné použít aerobní nebo anaerobní naočkování. Jakmile je startovací kultura vyrobena, může být produkována nepřetržitě, stejně jako jogurtové kultury.

Související příspěvky: