Které látky jsou fluorescence schopné?

Obsah

Které látky jsou fluorescence schopné?

Které látky jsou fluorescence schopné?

Látky které jsou fluorescence schopné a které používáme k fluorescenčnímu barvení se označují jako fluorochromy. Často jsou konjugované do komplexu fluorescenční sondy s dalšími složkami, např. krátkými řetězci nukleových kyselin nebo protilátkami, které specifikují jejich interakci s cílovými molekulami a strukturami.

Jak jsou fluorescenční látky ovlivňovány?

Absorbční a emisní spektrum fluorescenční látky jsou také ovlivňovány podmínkami prostředí, jako je pH, koncentrace některých iontů, nebo konjugace s jinými molekulami. Fluorescenční mikroskopie je v současné době široce rozšířený přístup jak v rostlinné tak živočišné histologii a buněčné biologii.

Co se týče látek které jsou sami o sobě schopné fluorescence?

U látek které jsou sami o sobě schopné fluorescence mluvíme o primární fluorescenci (autofluorescenci). Fluorescenci můžeme také vyvolat navázáním fluorescenčního barviva nebo sondy na nefluorescenční cíl a indukujeme tak sekundární (nepřímou) fluorescenci.

Co jsou kompaktní fluorescenční žárovky?

Kompaktní fluorescenční žárovky (CFL) vydávají příjemné měkké světlo a vytvářejí atmosféru pohody. Žárovky CFL mají vysoký výkon, nízkou spotřebu energie a dlouhou životnost. Jsou nejprodávanějším typem úsporných žárovek.

Související příspěvky: