Proč instalovat pojistné ventily v ohřívače vody?

Obsah

Proč instalovat pojistné ventily v ohřívače vody?

Proč instalovat pojistné ventily v ohřívače vody?

Článek přibližuje problematiku instalace pojistných ventilů u ohřívačů vody. Zanedbání podmínek instalace způsobuje často škody na instalovaném zařízení, nebo (jak je ukázáno v příspěvku) škodu na vodném a stočném v případě pojistného ventilu instalovaného v pojistné skupině ohřívače vody.

Co je pojistné ventily u ohřívačů vody?

Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Článek přibližuje problematiku instalace pojistných ventilů u ohřívačů vody.

Jak instalovat tlakovou armaturu na ohřívač vody?

U ostatních typů ohřívačů vody je nutné dále instalovat teplotně tlakovou pojistnou armaturu v horní části ohřívače nebo na jeho výstupním potrubí teplé vody. Tato armatura může být nahrazena termostatem a pojistným ventilem navrženým pro odvod syté páry.

Související příspěvky: