Jaká je Ochrana zemědělské půdy?

Obsah

Jaká je Ochrana zemědělské půdy?

Jaká je Ochrana zemědělské půdy?

Ochrana zemědělské půdy dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu se opírá o 4 základní zásady: Je zakázáno ohrožovat znečištěním půdy zdravotní nezávadnost potravin nebo krmiv, zdraví lidí nebo zvířat, je zakázáno užívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s odnětím z fondu,

Jaké jsou způsoby ochrany zemědělské půdy?

V tomto manuálu se dozvíte, jakými způsoby právní řád chrání zemědělskou půdu, co brání jejímu nezemědělskému využití a jaké jsou povinnosti vlastníků a nájemců zemědělské půdy. Dozvíte se také, co dělat, když chcete na ochranu ZPF zasáhnout.

Jaká je zemědělská půda?

Jeho celková výměra činí 7,9 mil. hektarů a minimálně polovina této plochy je využívána k zemědělské činnosti. Ochrana zemědělské půdy dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu se opírá o 4 základní zásady: Je zakázáno ohrožovat znečištěním půdy zdravotní nezávadnost potravin nebo krmiv, zdraví lidí nebo zvířat,

Jaká je cena zemědělské půdy?

Otázky k ceně a prodeji zemědělské půdy. Jaká je aktuální cena půdy při prodeji ? Tržní cena půdy se aktuálně (stav září 2019) pohybuje nejčastěji v rozmezí od 15-40 Kč/m2. Ve velmi kvalitních lokalitách může být však cena i nad 40 Kč/m2.

Související příspěvky: