Kde se kyselina chlorovodíková vyrábí?

Obsah

Kde se kyselina chlorovodíková vyrábí?

Kde se kyselina chlorovodíková vyrábí?

V současné době se kyselina chlorovodíková (chlorovodík) vyrábí ve dvou velkých průmyslových společnostech v ČR. Ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. v Ústí nad Labem (Spolchemie) a ve Spolaně, a.s. v Neratovicích.

Proč se jednalo o kyselinu chlorovodíkovou?

Protože se jednalo o výrobu ze soli, vžil se pro vyrobenou kyselinu název kyselina solná, který můžete najít na velmi starých etiketách a někdy se používá v chemickém slangu dodnes, přestože správný název je pouze kyselina chlorovodíková. V dnešní době se ve světě ještě používá výroba HCl jako vedlejšího produktu při chloraci uhlovodíků.

Jak se používá plynný chlorovodík při výrobě bavlny?

Plynný chlorovodík se používá při výrobě vinylchloridu (pro výrobu PVC), leptání polovodičových krystalů (pro elektronický průmysl), čištění bavlny a mnoha dalších procesech.

Související příspěvky: