Co jsou jezera v ledovcovém údolí?

Obsah

Co jsou jezera v ledovcovém údolí?

Co jsou jezera v ledovcovém údolí?

jezera v ledovcovém údolí ( trogová jezera) na úpatí hor zahrazená mohutnými čelními a ústupovými mořenami vytváří hluboká a objemná jezera (př. Ženevské, Bodamské, Gardské jezero)

Jak se rozdělit jezera?

V zásadě lze jezera rozdělit podle: teplotního režimu. vyvinuté břehové mělčiny, přítomná říční delta v místě přítoku vodního toku, projevy zmenšování rozlohy jezera zbytky světového oceánu, př. Kaspické moře (dříve mořský záliv) pleistocenní: zbytky po rozsáhlejších jezerech ledovcového původu, př. Winipežské (dříve Aggasiz), Velké solné jezero

Kde vznikla nejčetnější jezera na Zemi?

Velká jezera – tektonické jezero přemodelováno ledovcem) nejčetnější z celkového počtu jezer na Zemi, vznikla v době relativně nedávné po ústupu ledovců v posledním období zalednění (před 8000 až 10 000 lety)

Co jsou jezera sladkovodní a solná?

Podle chemického složení vody se rozlišují jezera sladkovodní a solná či minerální. Podle rozsahu výměny vody v celém prostoru jezerní pánve se jezera s dokonalým promícháváním vody označují jako holomiktní, s promícháváním jen do určité hloubky pod hladinou jako meromiktní.

Související příspěvky: