Jaké jsou dluhopisy na jméno?

Obsah

Jaké jsou dluhopisy na jméno?

Jaké jsou dluhopisy na jméno?

Dluhopisy mohou mít různou formu - dluhopisy na jméno nebo dluhopisy na doručitele. Dluhopisy na jméno je možné převést na jinou osobu a to rubopisem a předáním. U dluhopisu na doručitele může práva vykonávat osoba, která jej vlastní.

Kde koupit dluhopisy?

Nákup dluhopisů je obvykle jednoduše zprostředkovaný. Nejčastěji jej nabízejí bankovní domy a možná i vám nabízela dluhopisy paní nebo pán na přepážce. Pokud jde o dluhopisy přímo bankovních institucí, tak je opět lze považovat za velmi bezpečné, ale i zde určité riziko je.

Jaké jsou druhy dluhopisů?

Druhy dluhopisů 1 Státní dluhopisy a dluhopisy vydávané Českou národní bankou – vydává je vláda nebo příslušné instituce. 2 Komunální dluhopisy – vydávají je města a obce. 3 Vyměnitelné dluhopisy – je s nimi spojeno právo na výměnu za jiné dluhopisy nebo právo na výměnu za akcie téhož emitenta. 4 Prioritní dluhopisy – je s nimi spojeno právo na jejich splácení a vyplácení výnosů. More ...

Související příspěvky: