Jak podat žádost o kompenzační bonus za tyto dny?

Obsah

Jak podat žádost o kompenzační bonus za tyto dny?

Jak podat žádost o kompenzační bonus za tyto dny?

Žádost o kompenzační bonus za tyto dny může za zemřelou OSVČ podat osoba spravující pozůstalost (dále jen „OSP“). V souladu s § 239b odst. 1 daňového řádu ji za zůstavitele (tj. za zemřelého) podává svým jménem na účet pozůstalosti.

Jak využít formulář žádosti o kompenzační bonus?

Lze využít jednoduchý formulář žádosti, který bude zveřejněn na stránkách Finanční správy (součástí žádosti musí být čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na který má být částka odeslána).

Kdo má nárok na daňový bonus?

Na daňový bonus má v roce 2015 nárok každý, kdo má příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z kapitálového majetku nebo z pronájmu alespoň 55 200 Kč. Daňový bonus je v podstatě minusová daňová povinnost u poplatníků, kteří si uplatňují daňové zvýhodnění na děti podle § 35c zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“).

Jaký je měsíční daňový bonus?

Pokud je výše zálohy na daň nižší než nárok na daňové zvýhodnění, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč. Maximální měsíční daňový bonus je 5 025 Kč.

Související příspěvky: